Bảng báo giá - Lương Khô Hà Nội
15591
page-template-default,page,page-id-15591,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

BẢNG GIÁ LƯƠNG KHÔ

 • LƯƠNG KHÔ BAY

  • Giá bán: 570k/ thùng
  • Giá bán: 95k/ hộp
  • 1 Thùng = 6 Hộp = 6 kg
  • 1 Hộp = 10 Phong = 1 kg
  • 1 Phong = 2 Thanh = 100g

 • LƯƠNG KHÔ BỘ BINH

  • Giá bán: 390k/ thùng
  • Giá bán: 65k/ hộp
  • 1 Thùng = 6 Hộp = 4.2 kg
  • 1 Hộp = 10 Phong = 700g
  • 1 Phong = 2 Thanh = 70g

 • LƯƠNG KHÔ CACAO

  • Giá bán: 570k/ thùng
  • Giá bán: 95k/ hộp
  • 1 Thùng = 6 Hộp = 4.2 kg
  • 1 Hộp = 10 Phong = 700g
  • 1 Phong = 2 Thanh = 70g

 • LƯƠNG KHÔ ASHITABA

  • Giá bán: 430k/ thùng
  • Giá bán: 90k/ hộp
  • 1 Thùng = 5 Hộp = 1,8 kg
  • 1 Hộp = 6 Phong = 360g
  • 1 Phong = 2 Thanh = 60g

 • LƯƠNG KHÔ GOLFMAN

  • Giá bán: 400k/ thùng
  • Giá bán: 80k/ hộp
  • 1 thùng = 5 hộp = 1,8kg
  • 1 hộp = 6 phong = 360g
  • 1 phong = 2 thanh = 60g

 • LƯƠNG KHÔ DREAM

  • Giá bán: 480k/ thùng
  • Giá bán: 120k/ hộp
  • 1 Thùng = 4 Hộp
  • 1 Hộp = 2 Phong
  • 1 Phong = 2 Thanh

 • LƯƠNG KHÔ HAPPY LIFE

  • Giá bán: 400k/ thùng
  • Giá bán: 80k/ hộp
  • 1 Thùng = 5 Hộp = 2,1kg
  • 1 Hộp = 6 Phong = 420g
  • 1 Phong = 2 Thanh = 70g

 • LƯƠNG KHÔ ĐẬU XANH

  • Giá bán: 
  • Giá bán: 
  • 1 Thùng = 6 Hộp = 6 kg
  • 1 Hộp = 10 Phong = 1 kg
  • 1 Thùng = 6 Hộp = 6 kg

  Liên hệ với chúng tôi
1
Close chat
Liên hệ đặt hàng: 0912.02.10.90

Bắt đầu